Utbildning

Follow us:

Email: info@krisochkatastrof.se

Mer information och/eller anmälan till kurs

Din intresseanmälan är inte bindande!

Intresseanmälan till kurs K&K 19-1
 
 
 
 
 

Kursdatum för 2018

KURS "K&K" 19-1:  Lördag 13/4, kl. 09-17:00

Utbildning Överlevnad & Prepping

Vi vill gärna få hälsa er väkomna till Uddevalla och Herrestadsfjället (cirka 15 km utanför centralorten). Här utbildar vi i grundläggande överlevnad och prepping.  Både teori och praktiska övningar kommer att genomföras.


Våra utbildningar 2019Utbildning - i huvudsak teoretisk - i prepping/överlevnad


Kursnr: K&K 19-1


Upplägget på årets första utbildning är i stora drag teoretisk men med en del praktiska inslag.


Vi går de tre viktigaste elementen för hur du ska klara av att möta ett längre strömavbrott som inte bara drabbar din hushållsel, utan samhället i stort: det vills säga VATTEN, LIVSMEDEL och VÄRME.


Hur du bör förbereda dig redan idag (om du inte redan gör det), till hur du kan hantera en situation då du behöver överge din bostad.. 


Kursen bedrivs som en teoriutbildning och ett diskussionsforum som leds av en erfaren Arméofficer.


I stora drag så går vi igenom:


  • Förberedelser - vad bör du ha hemma och hur förbereder du dig och din bostad för att klara vatten- och matförsörning samt får värme och skydd.
  • Olika scenarion på händelser/lägen - för vad bör du ha ett grundläggande skydd. Vad är troligt och vad är hysteri?
  • Vattenrening
  • Föda från naturen
  • Eld och värme


Detta ingår:

Kaffe/the och smörgås vid ankomst och en enklare lunch.


Det som deltagaren bör medföra:

  • Anteckningsmateriel.
  • Kniv
  • Kåsa
  • Matkärl
  • Varma (oömma) kläder


Saknar ni något av ovanstående, så kontakta oss.

Kanske har vi möjlighet att låna er viss utrustning.


Pris: 750:-/per person


(För att kursen skall genomföras krävs minst 10 deltagare)